راه اندازی کانال تلگرام

کانال اطلاع رسانی تلگرام نمایندگی کرمان خوردرو ممسنی 2613 خورشیدیان  به آدرس زیر قابل دسترس عموم می باشد.

در این کانال تلگرامی جدیدترین شرابط فروش محصولات لیفان و جک در نورآباد ممسنی استان فارس و شیراز قرارداده می شود.

همچنین اطلاع از نحوه تعمیر و نگهداری خودرو و دیگر موارد جالب در این خصوص در این قسمت به اطلاع شما همشهریان گرامی قرارداده می شود: